VELKOMMEN

Generalforsamling
Velkommen til ordinær generalforsamling torsdag den 28. juni kl. 18.oo i Valby Kulturhus. For dagsorden, se opslagstavlerne.

INFO fra bestyrelse og vicevært:

Vasketøj tørrestativer:
Der vil blive opsat 2 vasketøj tørrestativer i haven til  dem der ønsker at tørre deres vasketøj i den friske luft.

Duer:
Der er nu opsat en due skræmmer.

Badekar:
Alle der har badekar i deres lejlighed SKAL sende en mail til service@vedvalbystation.dk med kontakt info da vandlåsene skal skiftes!

Vaskekælderen:
Der vil i nærmeste fremtid blive sat en infotavle op i vaskerummet, for at højne informationsniveauet!

Videoovervågning:
Vi indhenter i øjeblikket tilbud på opsætning af videoovervågning i Skralderummet, ved porten & vaskekælderen, der er flere årsager til at vi overvejer videoovervågning.

  1. Porten er flere gange blevet påkørt
  2. Der er desværre ikke respekt vedr. regler for hvad der kan afleveres til storskrald.
  3. Der forsvinder desværre vasketøj fra vaskekælderen

Der vil naturligvis blive skiltet med at der videoovervåges, hvis det besluttes.

Nyt Skraldeskur:
Der vil i nærmeste fremtid blive bygget et nyt skraldeskur overfor det eksisterende skur forenden af garagerne, dette er til butikkernes fedt affald m.m.

STORSKRALD Husk, at kommunen har nogle ret skrappe regler for afhentning af skrald. Her et par eksempler:
Det er kun husholdningsaffald, der må komme i de almindelige affaldsbeholdere. Ingen byggeaffald eller lignende!
Storskrald må ikke være større end 150 cm. Ingen døre, garderober, sofaer. Og det må ikke stables ovenpå hinanden. Byggeaffald skal du selv sørge for at transportere væk, det må aldrig komme i skralderummet. Kan du ikke fjerne det med det samme, skal du aftale med viceværten hvor du kan placere det.