VELKOMMEN

 

Så er det endelig klart: Anders E. Hansen er vores ny vicevært. Han har boet i ejendommen i flere år og været indsat i nogle hastearbejder de sidste måneder, så I har sikkert mødt ham. I kontakter ham på mail eller telefon – se “Kontaktpersoner” foroven.

Husk, at kommunen har nogle ret skrappe regler for afhentning af skrald. Her et par eksempler:
Det er kun husholdningsaffald, der må komme i de almindelige affaldsbeholdere. Ingen byggeaffald eller lignende!
Storskrald må ikke være større end 150 cm. Ingen døre, garderober, sofaer. Og det må ikke stables ovenpå hinanden. Byggeaffald skal du selv sørge for at transportere væk, det må aldrig komme i skralderummet. Kan du ikke fjerne det med det samme, skal du aftale med viceværten hvor du kan placere det.