Storskrald

Pga. nye regler fra Københavns kommune er storskraldsordningen lukket. Du skal altså selv transportere dit storskrald til genbrugspladsen.

Affald
Kun almindeligt affald fra husholdningen må kastes i skraldebøtterne.
Følgende må ikke kastes i skraldebøtten:
1.Affald der ikke er i lukkede og egnede poser.
2.Aviser, tidsskrifter og lignede. Disse lægges i specielt opstillede containere.
3.Glas og andre skarpe genstande.
Affald, der ikke må kastes i skraldebøtterne skal du selv bringe til til genbrugspladsen.

Mvh
Viceværten