Storskrald

Da storskraldsordningen desværre ikke fungere efter hensigten er bestyrelsen sammen med viceværten blevet enig om at gå tilbage til den tidligere løsning som står i husordningen.
Det eksisterende storskraldsrum vil blive lukket af snarest muligt!

Affald
Kun almindeligt affald fra husholdningen må kastes i skraldebøtterne.
Følgende må ikke kastes i skraldebøtten:
1.Affald der ikke er i lukkede og egnede poser.
2.Aviser, tidsskrifter og lignede. Disse lægges i specielt opstillede containere.
3.Glas og andre skarpe genstande.
Affald, der ikke må kastes i skraldebøtterne skal anbringes efter bestyrelsens anvisninger.

Storskrald
Stort affald efter ombygning, tilflytning, m.v. der skal bortkøres af foreningen, skal anmeldes
til bestyrelsen, der vil opkræve et beløb for bortkørsel.

Mvh
Viceværten