Cykeloprydning

Det er efterhånden snart tre år siden vi fik ryddet op blandt cyklerne i foreningen. Nu gør vi det igen.
Den nærmeste tid kommer du at få 5 mærker i din postkasse. Hvis du vil beholde din cykel, skal du sætte et af disse mærker på din cykel. Sæt det gerne på styret, så at det er let at få øje på.
Husk, at det gælder alle cykler – i gården, 
i cykelkælderen og på fortovet.
Seneste dag for mærkning af cyklerne: 18. maj.

ALLE UMÆRKEDE CYKLER VIL BLIVE FJERNET DEN 21. MAJ!

Storskrald

Da storskraldsordningen desværre ikke fungere efter hensigten er bestyrelsen sammen med viceværten blevet enig om at gå tilbage til den tidligere løsning som står i husordningen.
Det eksisterende storskraldsrum vil blive lukket af snarest muligt!

Affald
Kun almindeligt affald fra husholdningen må kastes i skraldebøtterne.
Følgende må ikke kastes i skraldebøtten:
1.Affald der ikke er i lukkede og egnede poser.
2.Aviser, tidsskrifter og lignede. Disse lægges i specielt opstillede containere.
3.Glas og andre skarpe genstande.
Affald, der ikke må kastes i skraldebøtterne skal anbringes efter bestyrelsens anvisninger.

Storskrald
Stort affald efter ombygning, tilflytning, m.v. der skal bortkøres af foreningen, skal anmeldes
til bestyrelsen, der vil opkræve et beløb for bortkørsel.

Mvh
Viceværten

Videoovervågning

Kære Andelshavere

Der er nu kommet videoovervågning i gården og indgang til vaskekælderen samt behørig skiltning.

Der vil i nærmeste fremtid påbegynde udskiftning af kloakledning samt pumpe i kloakbrønd i gården.

Der er opsat nye rottekasser i skralderummet, hvilket betyder at alt skrald skal skal ende i de dertil indrettet affaldscontainer!!

Glasbeholder – og nyt fra viceværten

Glasbeholderen står nu på sin plads i skralderummet. Brug den nu venligst!

Vil I godt blive bedre til at komme jeres skraldeposer helt op i containerne i stedet for at efterlade dem inde for indgangen. Der vil altid forefindes rotter, da de bor på baneområdet – men slet ikke i det omfang, som for 6 måneder siden. Så venligst – hjælp til og fortæl også jeres børn ligeså.

Som I ser, er legestativet færdigt – vi mangler lige at placere de sidste sikkerhedsmåtter. Og så er vi godt på vej med den nye terrasse. Så har I lyst, er en hjælpende hånd velkommen – alle kan hjælpe til på den ene eller anden måde. Så kig ned, når I ser Thorbjørn, Raza, Rasmus eller jeg, så vil vi blive glad for hjælp.

Mie og Eva har ryddet godt ud i haven, så der er sikkert idéer de gerne vil have hjælp til, så vi får en flot gårdhave, som alle kan nyde sammen.

Så god sommer til alle. Vi glæder os til at se jer i gården og nyde den sammen.

VH Michaell og alle de frivillige 🙂

Cykeloprydning

Vi påbegynder nu cykeloprydning i ejendommen – både i cykelkælder, baggård og ude på fortovet. Vel vidende at nogle er på sommerferie, så starter vi med at sortere nu og slutter medio august.

Vi bruger det bageste rum i cykelkælderen til at parkere de cykler, der ikke bruges mere. Skulle uheldet være ude, at vi er kommet til at fjerne din, så står den i dette rum.

Der er omdelt mærkater og snore til at sætte på cykler, anhængere, løbehjul, barnevogne m.m. Sæt venligst dette mærkat på alle dine cykler m.m. så hurtigt som muligt – og senest d. 15. august.

De cykler som ikke er mærket efter denne dato, vil blive fjernet og givet videre til en hjemløse forening, som viceværten har kontakt til.

Har du brug for flere mærkater eller har spørgsmål til cykeloprydning – kontakt Carsten (2615 8200).