Videoovervågning

Kære Andelshavere

Der er nu kommet videoovervågning i gården og indgang til vaskekælderen samt behørig skiltning.

Der vil i nærmeste fremtid påbegynde udskiftning af kloakledning samt pumpe i kloakbrønd i gården.

Der er opsat nye rottekasser i skralderummet, hvilket betyder at alt skrald skal skal ende i de dertil indrettet affaldscontainer!!